700 jaar later

Een verhaal in vier bedrijven over een van de grootste en oudste landgoederen van Nederland

 

ATLAS van Twickel

Landschap | Huis | Binnenhuis | Tuinen

Vraag in Twente waar Twickel ligt en men zal u de weg wijzen naar het kasteel onder de rook van het stadje Delden. Maar Twickel is meer dan een oud kasteel. Twickel is ook 4500 hectare levend natuurlandschap. Ontstaan in 1347 toen Herman van Twickelo het huis Eijsinc op de Deldeneresch kocht met bijbehorende Noordmolen aan de Oelerbeek. Door zijn ligging in het hart van Twente heeft Twickel het historisch cultuur- en natuurlandschap in dit gebied vormgegeven.

 

Bossen, lanen, akkers, weilanden, houtwallen, waterpartijen, watermolens en boerderijen op het landgoed: veel van wat de bewoners van het kasteel met hun pachters in de loop der tijd hebben aangelegd en opgebouwd is er nog, verenigd in een harmonisch verband. Boeren oefenen er hun bedrijf uit, inwoners van de omliggende steden vinden er rust en ontspanning, planten en dieren hebben er hun bakermat.

 

Deze atlas’ laat u kennismaken met het landgoed. Met kasteel Twickel en zijn kostbare interieurs. Met het huispark en zijn tuinen, oranjerie en wildbaan. En met de vele rijke landschappen daaromheen. Van de nooit ontgonnen heidevelden uit vroegere tijden tot de jongste bosplantages van vandaag. Want op Twickel gaat het leven altijd door. Ook na 700 jaar.