Hondenbeleid

Twickel wil alle bezoekers laten genieten van haar landgoederen. Daar waar het kan mag de hond mee. Maar ook in het belang van andere bezoekers zijn er regels.

De hond de baas

Let op: Boswachters van Twickel gaan in het broedseizoen strenger controleren op loslopende honden in gebieden waar dat niet is toegestaan. In het voorjaar loopt er veel jong reewild in de bossen van Twickel. Loslopende honden zijn de grootste vijand van deze jonge dieren.

Op een aantal plekken zijn geen honden toegestaan. Dit geldt voor de weilanden, akkers en natuurterreinen. Op landgoed Twickel geldt dat ook voor de kasteeltuinen, de moestuin en voor een klein deel van de Umfassungsweg {alternatieve route}.

 

Het overgrote deel van onze terreinen is opengesteld voor publiek. Dat wordt aangegeven met de zwarte bordjes met de bezoekregels, zoals toegang tussen zonsopgang en zonsondergang, wandelen op wegen en paden. En de hond mag mee, mits deze is aangelijnd. Uw hond mag alleen van de riem in een hondenlosloopgebied.

Broedseizoen…vooral dan geen onrust

Waarom moeten honden aan de lijn?
Hoewel honden welkom zijn kunnen ze leiden tot overlast voor andere bezoekers en in het wild levende dieren. Niet iedere wandelaar, trimmer en fietser vindt het fijn als een loslopende hond blaffend op hen afkomt of tegen hen aanspringt.
Maar vooral het wild ondervindt hinder. Loslopende honden verstoren de rust van reeën, hazen, vogels en andere dieren: een geurspoor van een hond is al voldoende. Opgejaagd wild ziet in hun angst niet waar het naar toe vlucht, komt klem te zitten in hekwerk of wordt aangereden. Ook komt het voor dat wild door loslopende honden wordt doodgebeten. Als er teveel onrust is trekt het wild zich terug en kan niemand meer van ze genieten. Vooral in het broedseizoen is onrust schadelijk.

…en hier weer aan de lijn

Waar mogen honden los meelopen?
Hondeneigenaren willen hun viervoeter graag vrij laten lopen. Aan die wens komt Twickel tegemoet met hondenlosloopgebieden op haar landgoederen Twickel en Hof te Dieren. Daar mag de hond los met de begeleider meelopen over de wegen en paden. De hond dient dan wel uitdrukkelijk onder appèl te staan en overige bezoekers mogen geen hinder ondervinden. Een hond die afwijkend gedrag vertoont en niet door zijn begeleider kan worden gecorrigeerd, moet ook in het hondenlosloopgebied aan de lijn. Op de zwarte bordjes staat waar de hond los mag en waar het hondenlosloopgebied eindigt en weer aan de lijn moet.
Op landgoed Twickel zijn er twee gebieden waar de hond niet hoeft te worden aangelijnd: een tegenover het kasteel en een gebied aan de Bornse kant van het landgoed, zie de kaart   Op landgoed Hof te Dieren zijn er drie gebieden, zie de kaart 

Toezicht opdat ieder kan genieten

Handhaving
Onze BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) zien toe op de naleving van de bezoekregels. Het is hun taak om de bezoeker hierop te wijzen en voorlichting te geven. Wanneer men zich niet aan de regels houdt kunnen zij overgaan tot bekeuren. Als uw hond niet is aangelijnd buiten het hondenlosloopgebied, bent u strafbaar volgens artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht en bedraagt de boete €100 {excl. €9 administratiekosten}. Als de hond daarbij wild verontrust of verstoort bepaalt de Officier van Justitie de boete, die dan aanzienlijk hoger kan uitvallen.

EN VERDER…
  • Hondenuitlaatservice | vergunning nodig
    Goed om te weten, als u de honden wilt uitlaten in een gebied van Twickel, dan heeft u een vergunning nodig. Hoe u deze kunt aanvragen leest u in ons evenementenbeleid >>