Landgoed Brecklenkamp

Het Brecklenkampse bezit omvat 240 hectare grond en vijf boerderijen, waarvan er nog twee in agrarisch bedrijf zijn. Het is gelegen in een van de rustigste gebieden van Twente, tegen de Duitse grens aan, met aan de andere zijde Twickels landgoed Lage. 

Langs de grens

Als één
De Twickelbezittingen in Lage en Brecklenkamp werden vroeger als één landgoed beheerd vanuit het Forsthaus in Lage. Ook tegenwoordig worden deze nog als één landgoed beheerd, thans vanuit de rentmeesterij van Twickel in Delden.

In 1651 kocht de bezitter van Twickel, Adolf Hendrik van Raesfelt, enkele boerderijen waaronder erve Scholten, met het daaraan verbonden markerichterschap van Brecklenkamp. Het huis Brecklenkamp kwam niet in zijn bezit.
Het oudste gedeelte van het huidige Huis te Breckelenkamp is gebouwd tussen 1633 en 1637. Daarna volgden uitbreidingen. In de 18e eeuw heeft de familie Van Wassenaer, die op Twickel woonde, enkele tientallen jaren beslag op het huis gelegd. Dit werd opgeheven in 1731 toen Riquin Ignatius Bentinck de hypotheekschulden kon aflossen.
Nadat de laatste bewoonster in 1900 overleed kocht de baron van Twickel het huis met een enkele percelen grond. Het huis bleef vervolgens leeg staan en raakte in verval. Het werd van de ondergang gered door textielfabrikant Arnold van Heek, die het huis in 1942 van Twickel kocht, het grondig liet restaureren en er de bestemming van jeugdherberg aan gaf. Toen er problemen ontstonden door het veranderende publiek, gebrek aan middelen, aantasting van het huis door intensief gebruik, moest de jeugdherberg na ruim veertig jaar sluiten. Brecklenkamp werd in 1991 verkocht aan particulieren, die het huis weer als woonhuis restaureerden en de tuinen opnieuw aanlegden.

Buitenplaats Huis te Breckelenkamp

Erve Rotman met ‘smokkelschuur’ 

Eik door de bakspieker op erve Scholten

Geen barrière
De grens tussen Nederland en Duitsland is nooit als zodanig gevoeld en opgevolgd. Dat is te zien op erve Rotman, waar de landsgrens precies door een schuurtje loopt. Via een luik kon men daar vroeger allerhande goederen smokkelen, niemand hoefde immers de grens te overschrijden.
Inventief was men ook op erve Scholten, waar zich een driehonderdjarige eik door het dak van een bakspieker boort. Brand was in het verleden één van de grootste rampen die een boer kon overkomen. Daarom bouwde men op het erf een apart bakhuisje, de bakspieker. Op erve Scholten stond de bakspieker naast een mooie eik. Toen de boer omstreeks 1900 dat huisje wilde uitbreiden met een varkenshok was die boom een behoorlijke sta in de weg. Omdat Twickel niet wilde dat deze werd gekapt bouwde men er omheen, waardoor er nu een bakspieker staat met een boom door het dak.

 

Essenlandschap
Uiterlijk heeft het gebied veel weg van landgoed Twickel: de afwisseling van bos- en cultuurlandschap, de essen, en monumentale eiken en beuken. De zogenaamde woeste gronden van vroeger zijn ook hier grotendeels verdwenen door ontginning. Deze lagen ten oosten van de havezate Brecklenkamp, waarvan het natuurreservaat Bergvennen een laatste restant is. De vennen zijn ontstaan door het baggeren van turf. Aanvankelijk heetten ze dan ook Baggervennen wat later is verbasterd tot Bargvennen en Bergvennen.

ZIEN & DOEN

Landgoed Lage
Dichtbij, aan de Duitse kant van de grens, ligt landgoed Lage. In 1638 kocht de toenmalige heer van Twickel de Heerlijkheid Lage. Lage biedt -los van het fraaie landschap rond de Dinkel- diverse bezienswaardigheden.

 

Buitenplaats Huis te Breckelenkamp
Het landgoed is niet permanent opengesteld, maar bij gelegenheid te bezoeken. Zoals voor het bijwonen van een klassiek concert. Aanvragen voor gebruik van het huis en landgoed worden beoordeeld door de gelijknamige stichting; zie daartoe -en voor de agenda- haar site breckelenkamp.nl

BEHEER & CONTACT

Het beheer van landgoed Brecklenkamp {ligging, zie kaart Locatie landgoederen} gebeurt vanuit de Rentmeesterij Twickel {Twickelerlaan 6, 7495 VG Ambt Delden | +31 74 376 13 09}. De zorg voor het landgoed is in handen van Gert-Jan Roelofs {roelofs@twickel.org   | +31 6 54 33 85 79  }

 

Melding maken – er is iets aan de hand
U ziet iets op ons landgoed, in onze bossen en natuurterreinen. Een calamiteit waarvoor ons handelen direct nodig is. Of niet dringend, er is iets stuk, vuildump, boom op het pad. Info hoe u hiervan melding kunt maken >>

 

Goed om te weten, regels voor baas met hond
Op ons landgoed mag u wandelen en fietsen over de wegen en paden, volgens de openstellingsregels vermeld op de zwarte bordjes bij de ingangen van het terrein. De hond mag mee, mits aangelijnd; lees over de regels voor baas met hond >>

 

Vraag & antwoord
Over wat mag en waarom iets gebeurt op onze landgoederen >>