Landgoed Gelderse Waard

Waar de Rijn ons land binnenkomt ligt in een verstild rivierenlandschap de Gelderse Waard. Het gebied bestaat uit de rivierbedding van de Oude Rijn en hoger gelegen akkers en weilanden.  

De Gelderse Waard

 

De Grote en de Kleine
In de loop van de 19e eeuw hebben de eigenaren van Twickel de Gelderse Waard in verschillende delen gekocht en geërfd. Het huidige bezit -de Grote Gelderse Waard en de Kleine Gelderse Waard- beslaat ruim 300 hectare en telt twee boerderijen.
Een waard is een oude naam voor een vlak landschap, ontstaan en omgeven door rivieren. Zo is het met de Gelderse Waard gegaan: ontstaan en omgeven door zogeheten Rijnstrangen, oude rivierlopen van de Rijn.

 

Waardevolle natuur
De Gelderse Waard is onderdeel van het Nationale Landschap De Gelderse Poort. De aanwezige weelderige moerasvegetatie met zeldzame moerasvogels heeft natuurontwikkelaars geïnspireerd tot het project De Gelderse Poort, waarbij een groot deel van de uiterwaarden in de Ooijpolder, Millingerwaard en de Gelderse Waard wordt omgevormd tot natuurgebied.
Twickel neemt in dit natuurontwikkelingsproject deel door de hele Kleine Gelderse Waard te ‘ontkleien’: 60 hectare voormalige landbouwgrond wordt tot op de oude rivierbodem van zijn kleidek ontdaan waardoor een glooiend natuurgebied ontstaat, deels rijk, deels arm, deels droog, deels nat. Ideaal voor de beoogde flora en fauna. Voor vogels zoals de bruine kiekendief, zwarte stern, watersnip, rietgors, grote karekiet en roerdomp. Die laatste twee zijn vrijwel uit Nederland verdwenen maar nog te spotten in onze waard. De natuurontwikkeling komt ook ten goede aan bewoners zoals de bever en overwinteraars waaronder vele soorten ganzen en eenden.

De twee boerderijen in de Grote Gelderse Waard liggen als een eiland in het natuurgebied.

 

ZIEN & DOEN

Wandelen over het klompenpad
Vanwege de kwetsbare natuur kunt u de Gelderse Waard niet in, maar er wel omheen. Bijvoorbeeld via het nieuwe Rijnstrangenpad. Het Rijnstrangenpad is een rondwandeling van veertien kilometer door het mooie buitengebied van Aerdt, Pannerden en Zevenaar. Wandelen door ruig rivierenlandschap met uiterwaarden en rabatten, over dijken, via twee trekpontjes, langs een gemaal en oude verdedigingswerken. De routebeschrijving is te downloaden op de officiële site  Klompenpaden.nl   en beschikbaar via de gratis Klompenpaden app.

Download de gratis app!

Wandel de Klompenpaden via de gratis app. Met duidelijke routenavigatie, extra filmpjes, horeca en achtergrondinformatie.

download de android-app

 

Natuur in beeld
De schoonheid van het Nederlandse rivierenlandschap wordt getoond door dWaalfilm  : een ‘beeldenjukebox’ met korte filmverhalen over natuur, historie, water, werk en veiligheid. Bekijk hoe de Kleine en Grote Gelderse Waard is ontstaan. Of hoe het afgraven van de klei in zijn werk gaat.

Voor een beeld van de ‘bewoners’ -flora en fauna- en landschap, kijk in het fotoalbum Gelderse Waard

 

Op pad met natuur{ver}kenners
Leuk én leerzaam. Neem deel aan een excursie door de Kleine Gelderse Waard, in samenwerking met Twickel verzorgd door het IVN. Info en agenda: IVN.nl afdeling De Oude IJsselstraak >>

Vogels bekijken in het veld, al wandelend door fraaie natuurgebieden in de Gelderse Poort, daarvoor bent u aan het juiste adres bij Vogelwerkgroep Arnhem. Bekijk haar site voor de activiteiten en agenda >> 

Hoog en droog op een terp

Wil het graag nat: roerdomp

Met het trekpontje overvaren

BEHEER & CONTACT

Het landgoed {ligging, zie kaart Locatie landgoederen} behoort tot de Gelderse bezittingen van de stichting. Beheerder is Wilke Schoemaker {schoemaker@twickel.org  +31 6 54 23 35 87}. De werkzaamheden worden verricht vanuit het Beheerkantoor nabij Dieren {Kerkallee 2, 6955 JA Ellecom | +31 313 42 29 92}, te bezoeken op werkdagen van 8.30-16.00 uur.

 

Vraag & antwoord
Over wat mag en waarom iets gebeurt op het landgoed >>

 

Melding maken – er is iets aan de hand
U ziet iets op ons landgoed, in onze bossen en natuurterreinen. Een calamiteit waarvoor ons handelen direct nodig is. Of niet dringend, er is iets stuk, vuildump, boom op het pad. Info over hoe u hiervan melding kunt maken >>

Op huisbezoek bij de bever

 

previous arrow
Twickel Gelderse Waard Beverburcht
Twickel Gelderse Waard Bever Gaat Te Water
Twickel Gelderse Waard Beverburcht 5
Twickel Gelderse Waard Bever Dichtbij
Twickel Gelrse Waard, Bever Omgeknaagde Boom
Twickel Gelderse Waard Beverburcht 2
next arrow