Op & rond Gelderse Waard

Over wat er zoal gebeurt op het landgoed>>

Spannend moment…

…eruit en wegwezen

Gelderse Waard | 24 september 2020 | NATUUR

 

Wilke Schoemaker {beheerder}: “We wisten het al in juli, maar vanwege mogelijk te grote belangstelling (verstoring) mag het nu pas naar buiten. ARK Natuurontwikkeling heeft otters uitgezet in onze Kleine Gelderse Waard!”

Oostenrijkse otters krijgen de vrijheid

ARK Natuurontwikkeling over de bijzetting van de otters op 8 juli 2020:
De otters kwamen perfect op tijd aan, na een transport van ruim 11 uur vanuit Oostenrijk. Na een korte verplaatsing met de transportkisten  naar de uitzet locatie (zo’n 500 meter verderop) zijn de luikjes in de stromende regen opengemaakt. Na enig treuzelen lieten de otters zich zien en na nog even aarzelen ging de eerste er uit om naar de dichtstbijzijnde rietkraag te hobbelen. Heel gemoedelijk en al snuffelend nam dit vrouwtje haar nieuwe omgeving in zich op. Een paar minuten later volgde een andere vrouwtjesotter. Ook zij nam de kortste route richting het riet.

 

De Oostenrijkse otters zijn niet de eerste otters in de Rijnstrangen. Ze zijn bezig met een langzame doch succesvolle comeback – nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland – blijft het een hele zeldzame soort. Veel otters komen nog steeds om in het verkeer en de genetische basis van de Nederlandse otterpopulatie blijft klein en dus is een dreigend probleem de kans op inteelt.

De bijplaatsing  is in ieder geval weer een zet in de goede richting. Hopelijk zorgen deze niet-verwante otters snel voor versterking (vers bloed!) van de populatie otters in Nederland.’

 

 Bekijk de video van ARK met de eerste beelden. De vrouwelijke otters verkennen hun nieuwe omgeving en daarbij wordt ook de wildcamera ontdekt.

 

Meer weten over het werk van ARK Natuurontwikkeling, zie www.ark.eu >>

Met groot materieel gaat het eiland vlot te water…

…en is al even vlot in gebruik als broedplaats door de visdiefjes

Gelderse Waard | 5 juni 2020 | NATUUR

Het vlot is gevonden, zes paartjes broeden

In de Kleine Gelderse Waard en de Dierense Hank drijven sinds dit voorjaar broedeilanden voor visdiefjes {in kolonie broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland}. Deze eilanden zijn er gekomen op initiatief van Stichting Twickel. Visdiefjes broeden normaal langs de oever maar daar zijn ze kwetsbaar voor predatoren. Op de eilandjes, voorzien van een schelpenlaag en schuilbuizen voor kuikens, kunnen de vogels veilig broeden. Een rand met gaas moet ganzen tegen houden.
De vlotten zijn gebouwd  door vrijwilligers in een loods van de firma Wezendonk. De firma Pannekoek leverde de materialen en Twickel stelde het hout beschikbaar. Vrijwilligers gaan de vlotten monitoren en maken jaarlijks in het voorjaar de vlotten nestklaar.  

 

Goed nieuws van Wilke Schoemaker {beheerder}, 5 juni: “De visdieven hebben het vlot gevonden. Zes paartjes zijn erop aan het broeden in de Gelderse Waard.”

 

Zwarte stern

Wilke zet nestvlotjes uit

Gelderse Waard | 17 september 2018 | NATUUR

Hoop op broedsel in de komende jaren

Project vlotje voor de zwarte stern: De zwarte stern broedde vroeger in de Rijnstrangen op drijvende krabbenscheer vegetaties, maar deze waterplant verdween door watervervuiling. Sinds enkele jaren worden er alternatieve vlotjes snoeren uitgelegd waarvan de zwarte stern met succes gebruik maakt.
In de nieuw gegraven wateren in de Kleine Gelderse Waard zijn daarom eind april ook drijvende nestvlotjes uitgelegd. Evenals bij Dieren, in de Fraterwaard en de Dierense Hank. Hoe is het broedseizoen verlopen?

 

Wilke Schoemaker {beheerder}: “Jammer voor ons project beleefden we dit jaar de droogste zomer sinds 1976. Het gevolg was dat de locatie in de Rijnstrangen te vroeg droog viel. De nestvlotjes zijn er begin juni al uitgehaald vanwege de lage waterstand. Volgend jaar is er weer een kans en gaan we de drijfnesten verleggen naar een dieper deel dat meer in de luwte ligt. We hebben er veel van geleerd. Waterdiepte blijkt altijd een risico voor de stern.

 

De locaties bij Dieren {Fraterwaard en Dierense Hank} kennen geen broedsels sinds 1980. Het is hier dus pionieren. Er zijn twee meldingen over zwarte sterns die twee dagen op en om de nesten hebben gezeten. We hebben de hoop dat de vogels hier de komende jaren gaan broeden. Ook Rome werd niet in 1 jaar gebouwd.”

De roerdomp vertoeft graag tussen het riet

Gelderse Waard | 15 augustus 2018 | NATUUR

Kleinschalig rietherstel in de Rijnstrangen werkt

Verbetering biotoop voor moerasvogels zorgt voor toename van bedreigde rietzanger, de grote Karekiet

 

Wilke Schoemaker {beheerder}: “In oude lopen van de Rijn bij Pannerden vormen de Rijnstrangen een moerasgebied. In de periode 1980-2010 is hier de kwaliteit van de rietvelden sterk achteruit gegaan door natuurlijke verlanding en een niet op de natuur gericht peilbeheer. Bekende moerasvogels zoals grote karekiet en roerdomp ondervinden hier de negatieve gevolgen van.

 

Sinds 2013 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland bezig met het herstel van waterriet en wordt er gezorgd voor relatief hoge waterstanden in het voorjaar. Het riet is plaatselijk verjongd door opgehoopt riet weg te plaggen.

 

Onze aanpak wordt beloond. We zien dat deze plekken snel door rietvogels ontdekt en gebruikt worden. Zoals door de grote karekiet, de meest gevoelige doelsoort. Het blijkt dat de grote karekiet in aantal is toegenomen en een voorkeur heeft voor de herstelde delen in de Rijnstrangen.”

Gelderse Waard | 19 juni 2018 | NATUUR

Reekalfjes gespaard voor dodelijke maaimachine

Dankzij boer en jachtopzichter

 

Wilke Schoemaker {beheerder} meldt: “In de landbouwpercelen met uitgestelde maaidata liggen graag reekalfjes. Ieder jaar bellen de agrariërs onze jachtopzichter Tijs Grosheide om voorafgaand aan het maaien met de hond of vlaggen de reekalveren te verplaatsen uit deze percelen. Reekalveren vertrouwen namelijk op hun schutkleur en blijven gewoon liggen als de maaimachine dichterbij komt. De maaimachine is dan een moordwapen dat zijn werk doet.

 

 Bekijk deze video die Tijs maakte: je ziet dat ook nu na het maaiwerk de twee kalveren nog bij de moeder lopen. Het is mooi om dit resultaat te zien van de samenwerking met onze boeren.”

 

Vlaggen in rustgebied de Breeriet, op landgoed Twickel
Ook hier proberen boeren en Twickel te voorkomen dat jong reewild slachtoffer wordt van het maaien. Lees erover en bekijk het filmpje 

Voorjaarsbode

Gelderse Waard | 27 maart 2018 | NATUUR

Sleutelbloem kondigt lente aan

Wilke Schoemaker {beheerder} meldt: “Verheugend, onze inspanning voor een bijzondere vegetatie loont. Vandaag zag ik dit bloeiend exemplaar op de zomerkade van de Gelderse waard. Het is de gulden sleutelbloem (Primula veris), een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). De plant bloeit al voordat de bladeren aan de bomen komen.

Hier beheren wij samen met onze hoevepachter de familie Uenk de bijzondere planten op de zomerkade. Het beheer bestaat uit hooien en nabeweiden. De familie Uenk heeft hiervoor naast de akkerbouw een veehouderij met zoogkoeien. Deze koeien beheren voor ons circa 70 hectare natuurterrein.”