Rondom

Gelderse Waard

Over wat er zoal gebeurt op het landgoed>>

Zwarte stern

Wilke zet nestvlotjes uit

Gelderse Waard | 17 september 2018 | NATUUR

Hoop op broedsel in de komende jaren

Project vlotje voor de zwarte stern: De zwarte stern broedde vroeger in de Rijnstrangen op drijvende krabbenscheer vegetaties, maar deze waterplant verdween door watervervuiling. Sinds enkele jaren worden er alternatieve vlotjes snoeren uitgelegd waarvan de zwarte stern met succes gebruik maakt.
In de nieuw gegraven wateren in de Kleine Gelderse Waard zijn daarom eind april ook drijvende nestvlotjes uitgelegd. Evenals bij Dieren, in de Fraterwaard en de Dierense Hank. Hoe is het broedseizoen verlopen?

 

Wilke Schoemaker {beheerder}: “Jammer voor ons project beleefden we dit jaar de droogste zomer sinds 1976. Het gevolg was dat de locatie in de Rijnstrangen te vroeg droog viel. De nestvlotjes zijn er begin juni al uitgehaald vanwege de lage waterstand. Volgend jaar is er weer een kans en gaan we de drijfnesten verleggen naar een dieper deel dat meer in de luwte ligt. We hebben er veel van geleerd. Waterdiepte blijkt altijd een risico voor de stern.

 

De locaties bij Dieren {Fraterwaard en Dierense Hank} kennen geen broedsels sinds 1980. Het is hier dus pionieren. Er zijn twee meldingen over zwarte sterns die twee dagen op en om de nesten hebben gezeten. We hebben de hoop dat de vogels hier de komende jaren gaan broeden. Ook Rome werd niet in 1 jaar gebouwd.”

…zoals de roerdomp

Gelderse Waard | 15 augustus 2018 | NATUUR

Kleinschalig rietherstel in de Rijnstrangen werkt

Verbetering biotoop voor moerasvogels zorgt voor toename van bedreigde rietzanger, de grote Karekiet

 

Wilke Schoemaker {beheerder}: “In oude lopen van de Rijn bij Pannerden vormen de Rijnstrangen een moerasgebied. In de periode 1980-2010 is hier de kwaliteit van de rietvelden sterk achteruit gegaan door natuurlijke verlanding en een niet op de natuur gericht peilbeheer. Bekende moerasvogels zoals grote karekiet en roerdomp ondervinden hier de negatieve gevolgen van.

 

Sinds 2013 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland bezig met het herstel van waterriet en wordt er gezorgd voor relatief hoge waterstanden in het voorjaar. Het riet is plaatselijk verjongd door opgehoopt riet weg te plaggen.

 

Onze aanpak wordt beloond. We zien dat deze plekken snel door rietvogels ontdekt en gebruikt worden. Zoals door de grote karekiet, de meest gevoelige doelsoort. Het blijkt dat de grote karekiet in aantal is toegenomen en een voorkeur heeft voor de herstelde delen in de Rijnstrangen.”

Gelderse Waard | 19 juni 2018 | NATUUR

Reekalfjes gespaard voor dodelijke maaimachine

Dankzij boer en jachtopzichter

 

Wilke Schoemaker {beheerder} meldt: “In de landbouwpercelen met uitgestelde maaidata liggen graag reekalfjes. Ieder jaar bellen de agrariërs onze jachtopzichter Tijs Grosheide om voorafgaand aan het maaien met de hond of vlaggen de reekalveren te verplaatsen uit deze percelen. Reekalveren vertrouwen namelijk op hun schutkleur en blijven gewoon liggen als de maaimachine dichterbij komt. De maaimachine is dan een moordwapen dat zijn werk doet.

 

 Bekijk deze video die Tijs maakte: je ziet dat ook nu na het maaiwerk de twee kalveren nog bij de moeder lopen. Het is mooi om dit resultaat te zien van de samenwerking met onze boeren.”

 

Vlaggen in rustgebied de Breeriet, op landgoed Twickel
Ook hier proberen boeren en Twickel te voorkomen dat jong reewild slachtoffer wordt van het maaien. Lees erover en bekijk het filmpje 

Voorjaarsbode

Gelderse Waard | 27 maart 2018 | NATUUR

Sleutelbloem kondigt lente aan

Wilke Schoemaker {beheerder} meldt: “Verheugend, onze inspanning voor een bijzondere vegetatie loont. Vandaag zag ik dit bloeiend exemplaar op de zomerkade van de Gelderse waard. Het is de gulden sleutelbloem (Primula veris), een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). De plant bloeit al voordat de bladeren aan de bomen komen.

Hier beheren wij samen met onze hoevepachter de familie Uenk de bijzondere planten op de zomerkade. Het beheer bestaat uit hooien en nabeweiden. De familie Uenk heeft hiervoor naast de akkerbouw een veehouderij met zoogkoeien. Deze koeien beheren voor ons circa 70 hectare natuurterrein.”