Huisarchief

Het lange verleden van Twickel begint in 1347. Vanaf die tijd zijn er archiefstukken die worden bewaard op Twickel.

Kluis vol verhalen

 

In het Huisarchief, gevestigd in het rechter bouwhuis op het voorplein van het kasteel, staat een archiefkluis met dossiers die zich uitstrekken over 250 meter kastruimte. Deze archiefstukken nemen ons mee door vroegere eeuwen en vertellen de historie van Twickel met zijn bewoners.

 

Naast archiefstukken over de geschiedenis van Twickel omvat het Huisarchief ook stukken over andere bezittingen van de kasteelbewoners, zoals de goederen rond Wassenaar, de aan de graafschap Bentheim grenzende heerlijkheid Lage en het Hof te Dieren. Het uitgebreide archief vormt een rijke voedingsbodem voor historici.

 

Op 27 mei 1347 kocht Herman van Twickelo het ‘Huis to Eijsinc’ in Delden. Sindsdien is dit goed, dat later de naam Twickel ging dragen, door vererving van familie op familie overgegaan. De opeenvolgende bezitters behoorden tot de families Van Twickelo {14de-16de eeuw}, Van Raesfelt {16de-17de eeuw}, Van Wassenaer Obdam {17de-19de eeuw} en Van Heeckeren van Wassenaer {19de-20ste eeuw}. De laatste eigenaresse, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer-van Aldenburg Bentinck {1879-1975} , bracht haar goederen onder in de Stichting Twickel. Na haar overlijden werd het huisarchief geïnventariseerd. De zorg voor dit bijzondere archief is toevertrouwd aan archivaris Redmer Alma.

 

Archiefinventaris | raadplegen

In 1993 verscheen een inventaris onder de titel Inventaris van het Huisarchief Twickel 1133 – 1975. Deze uit zeven delen bestaande gedrukte archiefinventaris is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. Ga daartoe naar inventaris online >>

 

Huisarchief | bezoeken

Voor een bezoek aan het Huisarchief moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend. Zie daarvoor het Reglement Huisarchief Twickel, te vinden in de inventaris online >>

 

UIT AAFKES ARCHIEF…

Gepensioneerd archivaris Aafke Brunt was ruim veertig jaar onze spin in het web. Voor haar afscheid hebben we in 2021 een reeks korte filmpjes met haar opgenomen. Daarin vertelt zij haar mooiste verhalen. Over favoriete objecten, kriskras door de geschiedenis. Veel kijkplezier!

EN VERDER…