Huisarchief

Het lange verleden van Twickel begint in 1347. Vanaf die tijd zijn er archiefstukken die worden bewaard op Twickel.

Kluis vol verhalen

 

In het Huisarchief, gevestigd in het rechter bouwhuis op het voorplein van het kasteel, staat een archiefkluis met dossiers die zich uitstrekken over 250 meter kastruimte. Deze archiefstukken nemen ons mee door vroegere eeuwen en vertellen de historie van Twickel met zijn bewoners.

 

Naast archiefstukken over de geschiedenis van Twickel omvat het Huisarchief ook stukken over andere bezittingen van de kasteelbewoners, zoals de goederen rond Wassenaar, de aan de graafschap Bentheim grenzende heerlijkheid Lage en het Hof te Dieren. Het uitgebreide archief vormt een rijke voedingsbodem voor historici.

 

Huisarchief Twickel

Archiefkluis

Koopakte ‘Huis to Eijsinc’ uit 1347

Op 27 mei 1347 kocht Herman van Twickelo het ‘Huis to Eijsinc’ in Delden. Sindsdien is dit goed, dat later de naam Twickel ging dragen, door vererving van familie op familie overgegaan. De opeenvolgende bezitters behoorden tot de families Van Twickelo {14de-16de eeuw}, Van Raesfelt {16de-17de eeuw}, Van Wassenaer Obdam {17de-19de eeuw} en Van Heeckeren van Wassenaer {19de-20ste eeuw}. De laatste eigenaresse, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer-van Aldenburg Bentinck {1879-1975}, bracht haar goederen onder in de Stichting Twickel. Na haar overlijden werd het huisarchief geïnventariseerd. De zorg voor dit bijzondere archief is toevertrouwd aan archivaris Aafke Brunt.

 

In 1993 verscheen een inventaris onder de titel Inventaris van het Huisarchief Twickel 1133 – 1975. Deze uit zeven delen bestaande gedrukte archiefinventaris is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. Ga daartoe naar inventaris online.

 

Voor een bezoek aan het Huisarchief moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend. Zie daarvoor het Reglement Huisarchief Twickel, te vinden in de inventaris online.

 

Bezoekers in het Huisarchief

Een van Twickels pronkstukken

PRONKSTUK VAN DELDEN • Verkiezing

Openstelling Huisarchief en Koetshuis van Twickel

zaterdag 3 november 2018, 13.30 – 16.00 uur

 

Het Huisarchief en het koetshuis met stallen zijn deze dag opengesteld in het kader van de verkiezing van het Pronkstuk van Delden, die is uitgeschreven door het Twents Streekarchief.

 

Het Twents Streekarchief in Delden is een documentatiecentrum voor streekgeschiedenis en genealogie. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan organiseert het streekarchief een jubileumactiviteit in de vorm van een verkiezing. Inwoners van Stad en Ambt Delden en andere belangstellenden kunnen objecten kiezen die worden genomineerd voor de titel Pronkstuk van Delden. De voorselectie voor de nominatie omvat veel objecten die eigendom zijn van de Stichting Twickel, of geschonken door vroegere bewoners van Twickel. Alle objecten staan in openbare ruimtes in Stad en Ambt Delden. De objecten uit het Huisarchief en het koetshuis en stallen kunt u bezichtigen op 3 november.

 

Pronkstuk van Delden, stem mee

Tot 14 november kunt u zelf uw keuzes maken op de website van het streekarchief >>
Er zijn zeven categorieën met elk zeven objecten. De eindverkiezing vindt plaats op 28 november, vanaf 20.00 uur in Stadscentrum het Parochiehuis in Delden.

EN VERDER…

  • Verkiezing Pronkstuk van Delden: stem mee
  • Tip: digitaal archief Twickelblad.nl 
    Het bevat de digitale versies van de sinds 1979 verschenen nummers Twickelbulletin en zijn opvolger Twickelblad. Dit magazine wordt elk kwartaal uitgegeven door Stichting Twickel en de Vrienden van Twickel
  • Op VriendenvanTwickel.nl, column ‘Marmelade en het archief’, over Aafke Brunt en het archief