Uitgelicht

 Uitgelicht biedt u slechts enkele artikelen uit een Twickelblad.
Het magazine is te koop {€4} in het Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel en bij de Readshop in Delden {Langestraat 19}. Voor een abonnement/lidmaatschap, ga naar vriendenvantwickel.nl

De landbouwcommissie om tafel

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Renske Solkesz en Martin Steenbeeke | LANDBOUW

Plan van aanpak Landbouwcommissie

De nieuwe landbouwcommissie gaat de komende maanden in gesprek met pachters en bestuurders. Ook wordt thematisch verkend hoe de landbouw op Twickel duurzaam verankerd kan worden.

LEES MEER…

Stal met recent vernieuwd dak {foto Monique van der Hoeven}

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | PRACHTBEDRIJVEN

“Het gaat niet alleen om werken”

Het Twickelblad belicht de komende edities telkens een pachtbedrijf. Wie wonen er?
Wat is de bedrijvigheid op en rond het erf? Hoe zien de bewoners de toekomst? In de
eerste aflevering staat Erve Groot Averink in Delden centraal.

LEES MEER…

Museum NoHero huisvest in de oude rentmeesterij

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Groei en bloei

Lente: het landgoed groeit en bloeit. Ook cultureel. De opening van museum No Hero was een groot succes. Eenheid door verscheidenheid. Spannende en vermakelijke kunst in een prachtig gebouw. Ik zie initiatiefnemer Geert Steinmeijer tijdens een rondleiding na een van de bouwvergaderingen nog wijd gebarend en kleurrijk omschrijven wat…

LEES MEER…

Ganzen overwinteren in de Fraterwaard {foto Harm Jan Wevers}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | NATUUR

De Fraterwaard wordt bedreigd

Stichting Twickel verzet zich met hand en tand tegen de aanleg van een industriegebied in de Fraterwaard. Riet- en grasland in het Natura 2000-gebied moeten plaatsmaken voor loodsen en kranen. “Je kunt je het toch niet voorstellen.”

LEES MEER…

Kaart van Nicolaes van Geelkercken, 1632 {collectie Gelders Archief}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Aafke Brunt | HISTORIE

De waard van de middeleeuwse fraters

De geschiedenis van de Fraterwaard voert terug tot de middeleeuwen. Na het aanleggen van dijken ontstonden er buitendijkse gronden. De Fraterwaard, nagenoeg onvergraven, is een zogenaamde kronkelwaard. 

LEES MEER…

Visualisatie vanaf de Burenweg {bron: Raedthuys}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Buren voor en tegen windmolens

Het plan om twee grote windmolens aan de rand van het landgoed te plaatsen, roept weerstand op. “Ik ben niet tegen windmolens, maar niet zo groot en niet op deze plek.”

LEES MEER…

Zonnepanelen op ligboxstal

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Duurzame energie opwekken? Ja, maar waar?

De transitie naar de productie van duurzame energie heeft een enorme impact op fijngevoelige cultuurlandschappen zoals in Twente. Het plan van een aansprekend agrarisch echtpaar om nabij Twickel twee windturbines te plaatsen langs de A1/A35, houdt de gemoederen bezig: ‘Knooppuntwind-vóór-en-wind-tégen-Buren’.

LEES MEER…