Uitgelicht

 Uitgelicht biedt u slechts enkele artikelen uit een Twickelblad.
Het magazine is te koop {€4} in het Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel en bij de Readshop in Delden {Langestraat 19}.
Voor een abonnement/lidmaatschap, ga naar vriendenvantwickel.nl

Niet vol leggen met zonnepanelen

Uit Twickelblad | herfst 2019
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Twickel is voorbeeld voor Nederland

Landschapsarchitect Berno Strootman bewaakt als rijksadviseur de kwaliteit van het landschap in heel Nederland. Hij is bezorgd over de korte termijn-politiek en pleit voor ‘meer rentmeesterschap’. Over Twickel maakt hij zich minder zorgen.

LEES MEER…

Hermien, Johan en Philip Ragbourn

Uit Twickelblad | herfst 2019
AUTEUR Chantal Ophuis | PRACHTBEDRIJVEN

Erve Asbroek is klaar voor de toekomst

Aan het eind van een slingerweggetje in het buitengebied van Beckum staat de boerderij van Hermien, Philip en zoon Johan Ragbourn. Nadat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in het melkveebedrijf wordt nu een monumentale bakspieker verbouwd tot woonhuis. “We hebben steeds met de race meegedaan.”

LEES MEER…

Op de Diepe Weg, barones Van Heeckeren (r) en haar tante gravin Van Aldenburg Bentinck

Uit Twickelblad | herfst 2019
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Leve de zandweg

Het berichtje viel nauwelijks op in de wekelijkse publicaties op de gemeentepagina maar bij mij gingen de alarmbellen af. Op vrijdag kwam de aankondiging dat na het weekend gestart werd met de aanleg van een betonnen karrenspoor over de zandweg op de Deldeneresch. Er stond op het zandpad al een container bouwmateriaal klaar. 

LEES MEER…

Annette en Erik Jansen runnen samen het bedrijf

Uit Twickelblad | zomer 2019
AUTEUR Hiska Bakker | PRACHTBEDRIJVEN

Kaarsrecht en ontgonnen land

‘Groote Schuur’ staat op het markante gebouw aan de Blokstegenweg 4 bij Azelo.
Opvallend hoog, breed en met riet gedekt is het de meest bijzondere stal van boerderij
Goormeen. In de bedrijfsvoering speelt hij echter nauwelijks een rol. Een gesprek met
pachters Annette en Erik Jansen.

LEES MEER…

Biodiversiteit staat hoog op onze agenda

Uit Twickelblad | Zomer 2019
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Insectenmania

Freek Vonk, Naturalis en Albert Heijn luidden het voorjaar vroeg in met een succesvolle spaaractie waarin insecten de hoofdrol speelden. Ook bij ons thuis was er insectenspaarmania en zaten de kinderen onder een bonte verzameling insectenplaktattoos. Het is niet best gesteld met de insectenstand, dus een bewustwordingsactie en het delen van kennis juich ik van harte toe. Extreem goed plakkende…

LEES MEER…

Maakt zij straks Twickel-melk?

Uit Twickelblad | zomer 2019
AUTEUR Martin Steenbeeke | LANDBOUW

Collectief de boer op voor gezonde boterham en biodiversiteit

In de supermarkt een pak Twickel-melk kopen. Of een Twickel-kaasje. Afkomstig van landbouwbedrijven die energieneutraal zijn en volledig in harmonie opereren met de natuur. Het lijkt fantasie maar als het aan de Landbouwcommissie ligt, wordt het realiteit. Een gezamenlijk toekomstplan moet het fundament onder de landbouw verstevigen. 

LEES MEER…

Hester Maij: “Overheden moeten besturen met een grote B.”

Uit Twickelblad | voorjaar 2019
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Gedeputeerde Maij wil het landschap geen onnodig pijn doen

Het is een discussie die niet voorbijgaat aan landgoed Twickel. Hoe geven we vorm aan de energietransitie. Windmolens en zonneparken hebben onvermijdelijk invloed op het landschap. Gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel waakt voor overhaaste besluiten. “Ik roep iedereen op om te kijken naar de lange termijn.”
LEES MEER…

Bomenrijen dooraderen het landschap

Uit Twickelblad | voorjaar 2019
AUTEUR Hiska bakker| NATUUR

Houtwallen en bermen als aders van het landschap

Houtwallen, bosranden, bermen; het lijken marginale elementen in het landschap. Toch zijn dit juist de meest waardevolle plekken die Twickel wil herstellen om de natuur- en cultuurwaarde van het landgoed te verhogen. LEES MEER…

Vader Harink, Remco en Miranda Brandt

Uit Twickelblad | voorjaar 2019
AUTEUR Aafke Brunt | PRACHTBEDRIJVEN

Veel werk aan de winkel in Oele

Miranda en Remco Brandt houden op hun vleesboerderij erve Groot Avest in de buurtschap Oele een zestigtal koeien van het Franse vleesras Blonde d’Aquitaine. Sinds een jaar verkopen ze het vlees in een winkel op hun eigen erf.
LEES MEER…

Op Twickel nog op veel plekken in de wei

Uit Twickelblad | voorjaar 2019
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Melk met meerwaarde

Met de landbouwcommissie ben ik op bezoek bij bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van Royal Friesland Campina. {…} Afnemers en consumenten hechten steeds meer waarde aan aspecten als koeien in de wei, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn.
LEES MEER…

Wim Uenk (l) en Jan Huigen

Uit Twickelblad | winter 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | PRACHTBEDRIJVEN

“Natuurinclusieve landbouw is niet te stoppen”

De Bouwplaats neemt tussen alle agrarische pachtbedrijven een uitzonderingspositie in. In de uitgestrekte Gelderse Waard draait het niet om melkvee maar om akkerbouw. Met steeds meer aandacht voor natuur. “Ik zie het als een kans.”

LEES MEER…

Verwijderen lus is al jarenlang grote wens

Uit Twickelblad | winter 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Finale Pact van Twickel

Wie over de Rondweg naar Twickel rijdt, valt het meteen op dat de zogenaamde ‘Noordelijke lus’ de es doorklieft. Deze provinciale weg is, met haar ongelijkvloerse kruising en halve klaverbladen, een verkeerskundige voorziening waar toeristische hotspots als de Efteling of Ikea van dromen. Ons daarentegen is deze grootschalige lus een doorn in het oog…

LEES MEER…

Bouwsporen in de gevel staven conclusies van de onderzoekers

Uit Twickelblad | winter 2018
AUTEUR Aafke Brunt en Helmig Kleerebezem | HISTORIE

Verrassende vondsten bij nieuw onderzoek huis Twickel

Het kasteel Twickel is niet in één keer maar vanaf de middeleeuwen in fases ontstaan. Verschillende families en generaties hebben het uitgebouwd. Die wetenschap stoelt op onderzoeken in het veld en archieven. Maar wanneer is wat precies gebouwd? Nieuw archeologisch onderzoek bracht de afgelopen jaren nieuwe inzichten naar voren.

LEES MEER…

Een tankwagen sproeit water uit de Twickelervaart over het gazon

Uit Twickelblad | herfst 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Tropische zomer laat sporen na in tuin en park

De zomer van 2018 heeft alle droogte-records verbroken. Met geel gras, dode bomen en planten en lage waterstanden tot gevolg. Rond het kasteel is geprobeerd de schade zoveel mogelijk te beperken.

LEES MEER…

Drie generaties op Erve Pierik. Vlnr: oma Jo, moeder Ine, zoon Berrie en vader Herman

Uit Twickelblad | herfst 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | PRACHTBEDRIJVEN

“Ieder boert op zijn eigen manier”

In de driehoek Almelosestraat, Rondweg en Langenhorsterweg is Erve Pierik het enige erf waar nog actief geboerd wordt. En als het aan de familie Jansen ligt, blijft dit de komende tientallen jaren zo. “We zetten niet in op groei maar op optimalisering van het bedrijf.”

LEES MEER…

Fraai Fraterwaard {foto Harm-Jan Weevers}

Uit Twickelblad | herfst 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Afblazen industriegebied “een gouden kans” 

Het plan om in het natuurgebied Fraterwaard een industrieterrein aan te leggen is van tafel. “Ik had niet verwacht dat het zo snel van tafel zou gaan.” Tegelijk ontstaan er initiatieven om het gebied meer open te stellen voor het publiek.

LEES MEER…

Goede appeloogst ondanks de droogte

Uit Twickelblad | herfst 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Hello Fresh!

Hello Fresh Twickel! Als ik naar huis ga, ontdek ik naast mijn auto zomaar een goedgevulde kist groenten en fruit uit de moestuin. Een verrassing van de hoveniers: Mooie sla, een bonte verzameling tomaten, appels, komkommers en bietjes. Van een tegenvallende…

LEES MEER…

De landbouwcommissie om tafel

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Renske Solkesz en Martin Steenbeeke | LANDBOUW

Plan van aanpak Landbouwcommissie

De nieuwe landbouwcommissie gaat de komende maanden in gesprek met pachters en bestuurders. Ook wordt thematisch verkend hoe de landbouw op Twickel duurzaam verankerd kan worden.

LEES MEER…

Stal met recent vernieuwd dak {foto Monique van der Hoeven}

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | PRACHTBEDRIJVEN

“Het gaat niet alleen om werken”

Het Twickelblad belicht de komende edities telkens een pachtbedrijf. Wie wonen er? Wat is de bedrijvigheid op en rond het erf? Hoe zien de bewoners de toekomst? In de eerste aflevering staat Erve Groot Averink in Delden centraal.

LEES MEER…

Museum NoHero huisvest in de oude rentmeesterij

Uit Twickelblad | zomer 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Groei en bloei

Lente: het landgoed groeit en bloeit. Ook cultureel. De opening van museum No Hero was een groot succes. Eenheid door verscheidenheid. Spannende en vermakelijke kunst in een prachtig gebouw. Ik zie initiatiefnemer Geert Steinmeijer tijdens een rondleiding na een van de bouwvergaderingen nog wijd gebarend en kleurrijk omschrijven wat…

LEES MEER…

Ganzen overwinteren in de Fraterwaard {foto Harm Jan Wevers}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | NATUUR

De Fraterwaard wordt bedreigd

Stichting Twickel verzet zich met hand en tand tegen de aanleg van een industriegebied in de Fraterwaard. Riet- en grasland in het Natura 2000-gebied moeten plaatsmaken voor loodsen en kranen. “Je kunt je het toch niet voorstellen.”

LEES MEER…

Kaart van Nicolaes van Geelkercken, 1632 {collectie Gelders Archief}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Aafke Brunt | HISTORIE

De waard van de middeleeuwse fraters

De geschiedenis van de Fraterwaard voert terug tot de middeleeuwen. Na het aanleggen van dijken ontstonden er buitendijkse gronden. De Fraterwaard, nagenoeg onvergraven, is een zogenaamde kronkelwaard. 

LEES MEER…

Visualisatie vanaf de Burenweg {bron: Raedthuys}

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Martin Steenbeeke | ACTUEEL

Buren voor en tegen windmolens

Het plan om twee grote windmolens aan de rand van het landgoed te plaatsen, roept weerstand op. “Ik ben niet tegen windmolens, maar niet zo groot en niet op deze plek.”

LEES MEER…

Zonnepanelen op ligboxstal

Uit Twickelblad | voorjaar 2018
AUTEUR Egbert Jaap Mooiweer | VAN DE RENTMEESTER

Duurzame energie opwekken? Ja, maar waar?

De transitie naar de productie van duurzame energie heeft een enorme impact op fijngevoelige cultuurlandschappen zoals in Twente. Het plan van een aansprekend agrarisch echtpaar om nabij Twickel twee windturbines te plaatsen langs de A1/A35, houdt de gemoederen bezig: ‘Knooppuntwind-vóór-en-wind-tégen-Buren’.

LEES MEER…

[/spb_row]