Vrienden van Twickel

Geen blad voor de mond

De Vereniging Vrienden van Twickel is in 1972 voortgekomen uit ‘Spaar Twickel’, een actiegroep die zich met succes verzette tegen de aanleg van een provinciale weg dwars door het landgoed. Daardoor ontstond een breedgedragen milieubesef dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud van dit waardevolle natuurgebied.

De tegenwoordige vereniging streeft onverminderd naar behoud van het natuur- en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden van het landgoed. De Vrienden trachten dit in goed overleg met de stichting

te bereiken door de overheden en publiek te wijzen op specifieke waarden van Twickel en de overige landgoederen.

Dat laatste gebeurt onder meer in het Twickelblad, de gezamenlijke kwartaaluitgave van de Vrienden en de stichting.

 

Actief
Voor haar leden organiseert de vereniging lezingen, excursies, natuur werkochtenden en allerhande activiteiten. Actuele informatie hierover vindt u op haar website vriendenvantwickel.nl >>
Daar kunt u zich ook aanmelden voor een lidmaatschap van de Vrienden {€22 per jaar}, waarmee u tevens het Twickelblad ontvangt en gratis toegang heeft tot de kasteeltuinen.

 

 

 

EN VERDER…
  • Tip informatiebron: het digitaal archief twickelblad.nl >> voor het raadplegen van het sinds 1979 verschenen Twickelbulletin en zijn opvolger het Twickelblad
  • Volg de Vrienden op Facebook >>