Vraag & antwoord

landgoed Twickel

Vindt u hier of elders op onze site niet de informatie die u zoekt, dan kunt u uw vraag mailen naar info@twickel.nl   Ten tijde dat ons Bezoekerscentrum is geopend wordt de mail in behandeling genomen.

DE VRAAG:

 

ONS ANTWOORD:

 

Een calamiteit melden
Er is iets aan de hand. Direct handelen door ons is nodig. Welk nummer u daarvoor moet bellen, vindt u hier  

Als het niet urgent is, een omgevallen boom op het wandelpad, vuildump, of er is iets kapot, meld het onze beheerder met het meldingsformulier >>

 

Video en foto’s maken
Landgoed Twickel biedt een fraai decor voor het maken van film en foto’s. U bent welkom, maar er gelden wel huisregels rekening houdend met de omgeving, bewoners en bezoekers. Het kasteel wordt bewoond en het is niet mogelijk en toegestaan om binnen opnamen te maken, of voorbij de ophaalbrug op het voorplein. Kasteel en de kasteeltuinen mogen niet als decor worden gebruikt voor een commercieel product of dienst. ‘Fotoshoots’ – waaronder het maken van trouwfoto’s – zijn niet mogelijk in de kasteeltuinen.

 

Verbod op vliegen, fotograferen of filmen met drones
Het vliegen, fotograferen of filmen met een drone is verboden. Dit in verband met de veiligheid van bezoekers, de kwetsbaarheid van gebouwen en privacy van omwonenden.

 

Niet met de auto doorrijden naar het kasteel
Voor de hele buitenplaats geldt dat auto’s dienen te worden geparkeerd op de centrale parkeerplaats, tegenover het Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel {entreegebouw kasteeltuinen}. Het is niet toegestaan om met een auto verder de Twickelerlaan in te rijden om voor het kasteel foto’s te maken.

 

Kasteel en gebouwen niet te huur voor feest of bijeenkomst
Kasteel Twickel wordt particulier bewoond, evenals het bouwhuis op het voorplein. Het is daarom niet mogelijk om het kasteel of één van de bijgebouwen te huren voor een feest, receptie of zakelijke bijeenkomst.
Dit geldt tevens voor de gebouwen in het huispark {zoals de Oranjerie} en elders op het landgoed. In de directe omgeving van Twickel zijn meerdere horecabedrijven, zie bij Horeca >>

 

Paardrijden
Op het landgoed zijn twee ruiterroutes aanwezig. Deze staan vermeld op de topografische kaart Landgoederen Stichting Twickel {te koop in de Landgoedwinkel en via deze site}; een 14 kilometer lange route over de Deldeneresch en Hellecater veld {Twickel-Noord} en een 5,5 kilometer lange route rondom de Fliermeenen in Twickel-Zuid. Voor de eerste route zijn er diverse aanrijmogelijkheden; de tweede route start aan de Bentelosestraat in Bentelo {nabij werktuighandel Nijland Service}. Afgezien van de openbare zandwegen zijn de overige paden niet opengesteld voor ruiters.

 

Geocache plaatsen
Een cache plaatsen in de gebieden van Twickel mag alleen als u hiervoor toestemming van ons heeft gekregen. Neem daartoe contact op met ons Beheerkantoor in Ambt Delden >>  De boswachter bekijkt iedere vergunningsaanvraag, want niet ieder gebied is geschikt om een ‘schat’ te verbergen.

 

Overnachten in het bos
Het is een vaste regel dat in natuurgebieden niet overnacht of gekampeerd mag worden. Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord. Er is één uitzondering: voor wandelaars die een lange afstandsroute lopen is er op landgoed Twickel een zogenaamde paalkampeerplek. En route, een plek midden in de natuur en alleen te voet te bereiken, waar voor één nacht een tentje mag worden opgezet. Er zijn geen voorzieningen. Water kan uit de beek worden gehaald, er mag geen vuurtje worden gestookt en afval moet uiteraard worden meegenomen. De plek is herkenbaar aan een paal met daaraan een kenmerkend bordje voor het paalkamperen.

 

Zoeken met de metaaldetector mag niet
Voor al onze terreinen geldt dat het gebruik van een metaaldetector niet is toegestaan. Dit ter voorkoming van schade en bescherming van de natuur en rust op onze landgoederen.

 

As verstrooien
Twickel geeft hiervoor geen formele toestemming aangezien onze landgoederen niet beschikken over strooivelden zoals die in de Wet op de Lijkbezorging zijn omschreven. Wij hebben echter geen bezwaar tegen as verstrooiing op onze landgoederen wanneer u zich aan de volgende regels houdt:

  • het is een bescheiden gebeurtenis
  • er is geen overlast voor recreanten
  • er blijven geen zichtbare restanten as achter
  • de openstellingsregels aangegeven bij de toegangen van het landgoed worden opgevolgd.
Wij kunnen in het dagelijks beheer geen rekening houden met het feit dat as is verstrooid. Het heeft dan ook geen zin ons te informeren over de plek waar het uitstrooien is gebeurd.

 

Jacht
De jacht heeft op de landgoederen een lange traditie. Vroeger was de jacht voorbehouden aan de eigenaar van het landgoed. Tegenwoordig wordt het jachtrecht verhuurd aan jagers of een groep jagers. De wijze waarop gejaagd wordt is aan strenge regels onderworpen. Uitgangspunt is dat alle wildsoorten die hier van nature thuishoren in stand worden gehouden. Regulering van de aantallen is in veel gevallen noodzakelijk om schade aan bos en landbouw te beperken en om overheersing van bepaalde soorten te voorkomen. Jagers spelen hierbij een belangrijke rol. Bovendien bekostigt Twickel met de inkomsten uit de jachtverhuur een groot deel van het toezicht. Het landgoed beschikt over enkele toezichthouders. Ze zijn de gastheren voor het publiek en ze zijn bevoegd om op te treden bij overtreding van de openstellingsregels.

 

Zorgvuldig kappen van bomen
Twickel heeft bossen met een houtproductiefunctie, gemengde bossen waar houtproductie en natuur gelijkwaardig zijn en bossen met een natuurfunctie. Het bosbeheer hangt samen met de functie: voor de houtproductie bieden snelgroeiende houtsoorten de beste mogelijkheden, in bossen waar natuur ook een belangrijke rol speelt richten we ons op inlandse houtsoorten (soorten die vanouds voorkomen) en maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke verjonging. In het natuurbos willen we zoveel mogelijk de natuur zelf laten bepalen wat er gebeurt. Eventuele maatregelen hebben hier tot doel de natuurwaarden te verhogen.
Meestal wordt gekapt om te ‘oogsten’, soms blijven omgevallen bomen liggen om als voedingsbodem te dienen voor insecten, paddenstoelen en planten. Die verschillen zijn wel eens moeilijk te begrijpen voor het publiek. Vooral het kappen van dikke bomen gaat mensen aan het hart. Doorgaans heeft het kappen van bomen te maken met de achteruitgang van de vitaliteit van het bos. Soms zijn bomen dood of gaan ze dood; soms leveren ze gevaar op voor de omgeving (aansprakelijkheidsrisico). Soms is zo weinig over van een bos dat de laatste exemplaren plaats moeten maken voor een nieuwe generatie. Zeker in het oude loofbos tegenover het kasteel gebeurt het kappen van bomen uiterst zorgvuldig om het oude majestueuze bos zolang mogelijk in stand te houden.

 

Wonen in een Twickelboerderij
Veel boerderijen op het landgoed hebben tegenwoordig uitsluitend nog een woonfunctie. Deze woonboerderijen zijn meestal door de stichting in erfpacht uitgegeven. Hierbij zijn de opstallen eigendom geworden van de bewoner. De grond blijft onderdeel van het landgoed.
Via een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 30 tot 40 jaar is de bewoner verzekerd van het duurzame gebruik. In de erfpachtovereenkomst zijn de nodige bepalingen opgenomen die er voor moeten zorgen dat het karakter van het Twickel-erf behouden blijft.
Mensen die zich goed kunnen vinden in de doelstelling van de stichting en de voormalige boerderijen op een passende en bescheiden wijze willen bewonen komen in aanmerking.
Echter, het beheer van een Twickel boerderij kost het nodige! Vaak bemiddelt Prisma Era Makelaars Delden >>  {contactpersoon de heer A. ter Keurs | delden@prismamakelaars.nl  } bij het vinden van een nieuwe erfpachter. Gegadigden kunnen zich daar melden.
Zie ook de speciale website Wonen op Twickel >>

 

Privacy wetgeving
Het ‘Privacybeleid’ van de stichting is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de AVG is het beschermen van de persoonsgegevens en privacy rechten van burgers. Stichting Twickel is zorgvuldig in het beheren van persoonsgegevens en beperkt zich tot het verwerken van ‘gewone’ voor de bedrijfsvoering noodzakelijke gegevens. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Zijn er vragen over dit onderwerp, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@twickel.org