Twickelnieuws

Houd de unieke natuur op landgoed Twickel vrij van industriële windturbines

AMBT DELDEN, 23 april 2024

Ondanks herhaalde oproepen aan de provincie Overijssel, zijn er nu 4 extreem hoge windmolens in het zicht van kasteel Twickel gepland. Wij zijn voor windmolens. Maar niet op deze locatie, vlak naast woonkernen en een broedgebied vol bijzondere vogels. Wij denken dat er betere plekken zijn.

Wij denken dat het best mogelijk is om tot een ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking te komen die past bij het eeuwenoude coulisselandschap én die leidt tot minder schade aan prachtige natuur. Met daarnaast minder overlast voor de inwoners van Borne, Delden en Hengelo.

 

Wij

Stichting Twickel, Vrienden van Twickel, Stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne constateren dat:

  • bijna heel landgoed Twickel in het voorkeursgebied ligt voor industriële windturbines met een tiphoogte tot wel 280 m.
  • zulke hoge windturbines tot 2,5 km in de omtrek overlast geven: geluidshinder, gezondheidsschade en horizonvervuiling.
  • er nu concrete bouwplannen zijn naast unieke natuur, dicht op Borne en Hengelo en in het zicht van kasteel Twickel.
  • Landgoed Twickel van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde is.

en verzoeken

Af te zien van de beoogde locatie in het leefgebied van de das, de otter en bijzondere broedvogels. En samen met ons op zoek te gaan naar een betere plek.

Ik onderteken deze petitie >>

Details

Ontvanger: Provincie Overijssel
Petitieloket: Nederland
Einddatum: 15-05-2024
Petitionaris: Renske Solkesz
Organisatie: Stichting Twickel

 


Succesvolle handhavingsactie op Twickel

AMBT DELDEN, 17 april 2024
De afgelopen tijd hebben de boswachters van Twickel op meerdere dagen en tijdstippen een gezamenlijke handhavingsactie gehouden, na de start van het broedseizoen. Bezoekers van Twickel zijn via de media geïnformeerd en gevraagd zich nadrukkelijk aan de toegangsregels te houden om de ontluikende natuur niet te verstoren.

Toegangsregels naleven
De locaties van de actie waren de natuurgebieden van Twickel rondom Delden, waarin ook de gebieden van Wildbeheer Eenheid Twickel gelegen zijn. Boswachters zijn in tweetallen op pad geweest. Er is met name gelet of de toegangsregels nageleefd werden;

blijf op de paden, houd de hond aan de lijn en de parkeerverboden. De meeste bezoekers waren bewust van de regels en hielden zich er ook aan. Toch waren er bezoekers die hun hond niet aangelijnd hadden, wandelaars die liepen in rustgebieden en auto’s parkeerden daar waar dit niet toegestaan is. Er is aan deze bezoekers een bekeuring uitgedeeld.

Natuur een handje helpen
Het broedseizoen is een kwetsbare periode in de natuur. Tijdens deze maanden zoeken de dieren de partners, krijgen ze jongen, leggen ze eieren en broeden deze uit. De lentemaanden zijn een cruciale periode, waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Met deze gezamenlijke actie vragen de boswachters van Twickel bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren.  Het broedseizoen duurt nog tot half juni.

 

Landgoed Zuylestein en Stichting Twickel gaan samen verder

LEERSUM/DELDEN 29 maart 2024

De zoektocht van eigenaresse en bewoonster Jemima de Brauwere om het voortbestaan van landgoed Zuylestein te Leersum (UT) duurzaam zeker te stellen, bracht haar via de familieband van ‘tante Mieschen’ naar Twickel. Het landgoed (ca.150 ha) is op Goede Vrijdag 29 maart 2024 overgedragen aan Stichting Twickel, maar Jemima de Brauwere blijft wel nauw bij Zuylestein betrokken.

 

“Wij zijn verheugd en vereerd. Met de overdracht worden de landgoederen Zuylestein en Twickel
verenigd en de familieband bevestigd.”
                                                    Diederik van Wassenaer, voorzitter College van Regenten Stichting Twickel

De band tussen Twickel en Zuylestein

Van oudsher is er een warme band tussen beide landgoederen. Marie gravin van Aldenburg Bentinck vertrok honderd jaar geleden van haar geliefde kasteel Zuylestein, waar zij ruim twintig jaar woonde, naar kasteel Twickel in Delden vanwege haar huwelijk met dr. Rodolphe Fréderic baron van Heeckeren van Wassenaer, heer van Twickel. Mevrouw van Heeckeren bracht in 1953, enige jaren na de dood van haar man, het omvangrijke bezit onder in de Stichting Twickel.

 

“102 jaar ná het vertrek van ‘tante Mieschen’, volgt landgoed Zuylestein in haar voetsporen.
Ik zie een gezamenlijke toekomst met Stichting Twickel vol vertrouwen tegemoet.”
  
                                                                                      Jemima de Brauwere, eigenaresse en bewoonster Zuylestein

 

⇑kijk hier de video over de band van Twickel & Zuylestein

Landgoed Zuylestein is na vererving sinds 2011 in volle eigendom van Jemima de Brauwere. Zij maakte een carrièreswitch, verkocht haar succesvolle architecten-bureau en nam samen met haar partner het landgoedbeheer met alle lusten en lasten op zich. Met de hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers en steun-fondsen werd het landgoed de afgelopen jaren verfraaid met daarbij hernieuwde aandacht voor biologisch moestuinieren en voedselproductie.

 

Na de overdracht valt het beheer onder de rentmeesterij van Stichting Twickel die onder leiding staat van directeur rentmeester Egbert Jaap Mooiweer. Beheerder Wilke Schoemaker wordt het vaste gezicht op Zuylestein, in nauwe samenwerking met Jemima de Brauwere die -naar een ieder hoopt- nog vele jaren betrokken zal blijven bij het dagelijkse beheer van het landgoed.

 

Doelen beter bereiken

Voor Twickel brengt de wijze van beheer van Zuylestein nieuwe kennis en ervaring mee. Zuylestein als voedselproducerend landgoed met haar fraaie moestuin en 17e eeuwse architectuur, bossen en akkers zal worden gecontinueerd.

 

    “Door de grotere slagkracht en het uitwisselen van kennis en kunde, zullen we de gemeenschappelijke doelen beter kunnen bereiken: behoud en verbetering van erfgoed, monumentenbeheer en het versterken van het natuur- en cultuurlandschap.”           Egbert Jaap Mooiweer, directeur rentmeester Stichting Twickel

 

Voor meer informatie

www.landgoed-zuylestein.nl

 

Twickel: hond aan de lijn

AMBT DELDEN, 14 maart 2024 
Boswachters van Twickel gaan strenger controleren op loslopende honden in gebieden waar dat niet is toegestaan. De komende tijd loopt er weer jong ree-wild in de bossen van Twickel. Loslopende honden zijn de grootste vijand van deze jonge dieren.

 

Jachtinstinct

Alle honden hebben een jachtinstinct. Als een hond ‘wild’ ruikt, wordt het instinct geprikkeld en wil de hond het dier dat hij ruikt opsporen. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden. Ook voor honden die ‘niets doen’. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op en vluchten weg.

 

Reeën

Reeën slaan op de vlucht, wanneer ze zich bedreigd voelen door een hond. Reeën kunnen hard rennen, maar raken snel in paniek en letten niet meer op waar ze lopen. Vaak komen ze om, omdat ze pardoes de weg oprennen of zichzelf ophangen in prikkeldraad. Sommige honden weten ook een ree te pakken en tegen de grond te drukken. Deze reeën raken zwaar gewond en overleven dat meestal niet. Juist in deze periode, nu dieren jongen hebben, kunnen loslopende honden erge schade aanrichten. Jonge reetjes kunnen de eerste weken nog niet hard rennen. De moeder zoekt daarom een rustig plekje voor haar jongen, terwijl ze zelf eten kan zoeken. Veelal houdt ze zelf vanaf een afstandje toezicht. Als een hond zo’n jong dier vindt, slaat het op de vlucht. Als het jong te ver wegloopt kan de moeder haar niet meer terugvinden. Of de hond bijt zo ernstig, dat het reekalfje aan zijn verwondingen overlijdt.

 

Vogels

Veel weidevogels nestelen in het veld. Op het moment dat ze te vaak verstoord worden, vluchten ze uit het gebied en laten hun nest onbeheerd achter. Eieren of jonge kuikens zijn dan een gemakkelijke prooi voor andere dieren. De meeste vogels zoeken hun voedsel op de grond, door verstoring van een hond moeten ze opvliegen, gebeurt dit vaak dan worden de vogels zwakker en gaan ze minder eieren leggen. Met als gevolg dat er minder jonge vogels bijkomen.

 

Mag de hond mee?

Wandelen met de hond door het bos, spelen met je hond en samen rennen. Dat willen hondenbezitters graag. In veel natuurgebieden mogen honden alleen aangelijnd worden uitgelaten. En dienen baas en hond op de paden te blijven en niet het weiland in of de heide op. Om toch aan de behoefte van de hondenbezitters tegemoet te komen, zijn er hondenlosloopgebieden op Twickel, zoals tegenover kasteel Twickel.

 

Restauratie en verduurzaming Hotel Het Witte Paard

AMBT DELDEN, 14 februari 2024

Eind jaren 70 is het dak van het hotel vernieuwd. Er is toen voor gekozen om het dak te voorzien van een asbest dakbeschot met daarover een voorgevormde isolatieplaat met richel om dakpannen aan te haken.

 

Voor toen een vooruitstrevende keuze om het dak te isoleren. Echter het materiaal, een EPS-plaat is door 50 jaar blootstelling aan UV-licht gedegradeerd waardoor de pannen afschuiven van de isolatieplaat. Hierdoor ontstaan lekkages die de monumentale constructie aantasten. Na verschillende noodreparaties de afgelopen jaren is nu besloten de EPS, maar ook gelijk de asbestplaat te saneren en te vervangen voor een houten dakbeschot.

 

Over het nieuwe dakbeschot komt een geïsoleerde dakplaat, voorzien van tengels en houten panlatten. De bestaande pannen zullen worden herlegd. De dikte van het totaalpakket verandert nagenoeg niet.

De dakkapellen die nu aan de achterkant zitten, zijn volgens de oude tekeningen een latere toevoeging. Vanwege vorm en verschijningsvorm (vrij groot op een relatief simpele boerderij) is er besloten om ze te verwijderen, omdat ze niet passen op het pand. Ze staan niet op de bouwtekeningen uit 1977.

   
De huidige verdiepingsvloer is slecht. Deze zullen vervangen worden door nieuwe houten vloerdelen, afkomstig van onze eigen zagerij.

Uit het inspectierapport van de Monumentenwacht komen nog meer onderhoudswerkzaamheden naar voren. Herstel fundering, herstel constructie, herstel kozijn en ramen, zinkwerk enz. Deze werkzaamheden zullen we ook mee gaan nemen.

De restauratiewerkzaamheden vallen onder een restauratiesubsidie van de Provincie Overijssel en zullen gedeeltelijk vergoed worden.

Naast de restauratiewerkzaamheden wordt het pand geheel verduurzaamd. De gevels, vloer en het dak  geïsoleerd, de kozijnen voorzien van draaibare isolerende voorzetbeglazing, zodat het monumentale glas behouden blijft. Het pand wordt verwarmd met een warmtepomp en de kamers geventileerd met een warmteterugwinning systeem.

Voorgaande verduurzamingswerkzaamheden vallen onder een dumava subsidie en zullen hierdoor gedeeltelijk vergoed worden.

 

De hotelkamers krijgen een nieuwe inrichting en er komt een kamer die geschikt is voor mindervaliden. Het hotel zal na de bouwwerkzaamheden voldoen aan de huidige eisen en wensen.

Luister hier de podcast

Podcast Goed Doen

Luister hier de hele podcast  

In de serie Goed Doen gaat Marnix Kluiters van Van Lanschot Kempen in gesprek met bestuurders van goede doelen in Nederland. Waar maken deze goede doelen en hun bestuurders zich hard voor? En wat kunt u bijdragen aan een mooiere wereld? Laat u inspireren door dé Goede Doelen podcast van Nederland.

 

Dit keer de podcast met Stichting Twickel in de hoofdrol
Aan het woord: voorzitter Diederik van Wassenaer en directeur rentmeester Egbert Jaap Mooiweer

 

Egbert Jaap Mooiweer: “Ik denk dat landgoederen hét voorbeeld zijn voor hoe landbouw, wonen, werken en natuur met elkaar samen kunnen gaan. Iedereen vindt het doorgaans heel prettig om op een landgoed te wonen, werken en leven.”

 

“De missie van Twickel is mbt de landbouw om boeren naar natuurinclusieve landbouw te krijgen, werken aan beheer, herstel en zorg voor het landschap. Actief bodembeheer en een groen verdienmodel om een houdbaar landbouwsysteem te realiseren.”

 

“Landgoed Twickel is een uniek gebied, waarbij het huis mooi bewaard is gebleven, het landschap is prachtig. Het heeft een maatschappelijke meerwaarde en wordt hoog gewaardeerd. Er is bij mij een intrinsieke motivatie om er voor te willen zorgen en door te willen geven, het duurzame karakter er in te willen brengen. Verander voor de toekomst. .. het is nooit klaar. De wereld is in verandering en daar zijn wij, ook op Twickel, dagelijks mee bezig.”

 

“Cultuur en natuur zijn nauw verbonden, stabiel in ruimte en tijd. We zijn verbonden met de stad Delden en andere kernen. Verbonden met mensen op ons landgoed, die er wonen, werken en genieten. Er is een sterk gevoel om deel uit te maken van het landgoed en de nauwe verbondenheid met het landschap.”

oktober 2023

Editie herfst 2023

Hersteld laanbeeld: oude, zieke eiken maakten plaats voor jonge

Ambt Delden | 3 februari 2022 | LANDSCHAP 

Waarom verjonging van eiken op de Twickelerlaan nodig is

Dertig jaar geleden verjongde Twickel een eerste deel van de Twickelerlaan. Oude, zieke eiken werden gekapt en jonge bomen kwamen ervoor in de plaats. Sindsdien is de helft van de laan verjongd, zodat de Twickelerlaan ook in de toekomst een laan blijft. Dit voorjaar moeten opnieuw twee delen worden aangepakt. Een gedeelte bij de ingang van de moestuin en een wat groter stuk bij de Noordmolenweg richting de ‘Dikke steen’.

 

Laan
Een laan kenmerkt zich door een regelmatige rij bomen van de zelfde soort en afmetingen aan weerszijden van een weg of pad. De Twickelerlaan is meer dan 200 jaar oud, ooit aangelegd om de statuur van Twickel te onderstrepen. De laan is bij alle landschapsarchitecten die op het landgoed actief zijn geweest als belangrijk element overeind gebleven. Dat is ook het geval in het masterplan van Michael van Gessel eind vorige eeuw: een weg met aan weerszijden bomen van dezelfde soort, afmeting en omvang in een regelmatig plantverband.

 

Eeuwenoud
De meeste bomen aan de Twickelerlaan zijn ruim twee eeuwen oud. We proberen de groeiplaats van de eiken zo goed mogelijk te verzorgen, door bemesting en zo min mogelijk bodemverdichting. Desondanks vertonen steeds weer bomen gebreken waardoor kap noodzakelijk is. Als dat het laanbeeld teveel aantast en er geen sprake meer is van een laan, dan komt het moment om te verjongen.

 

Start uitvoering
Jasper de Groot {bosbaas landgoed Twickel}: “Op 14 februari starten de werkzaamheden. Hoge takken worden met een hoogwerker verwijderd, waarna de boom wordt omgezaagd, de stobbe gefreesd en de grond vervangen. Voor het laanbeeld worden de nieuwe eiken op een vaste plantafstand van elkaar ingepland. Al deze werkzaamheden zullen in ruim een maand worden uitgevoerd.”