Twickelnieuws

Restauratie en verduurzaming Hotel Het Witte Paard

Eind jaren 70 is het dak van het hotel vernieuwd. Er is toen voor gekozen om het dak te voorzien van een asbest dakbeschot met daarover een voorgevormde isolatieplaat met richel om dakpannen aan te haken.

 

Voor toen een vooruitstrevende keuze om het dak te isoleren. Echter het materiaal, een EPS-plaat is door 50 jaar blootstelling aan UV-licht gedegradeerd waardoor de pannen afschuiven van de isolatieplaat. Hierdoor ontstaan lekkages welke de monumentale constructie aantasten. Na verschillende noodreparaties de afgelopen jaren is nu besloten de EPS, maar ook gelijk de asbestplaat te saneren en te vervangen voor een houten dakbeschot.

 

Over het nieuwe dakbeschot komt een geïsoleerde dakplaat, voorzien van tengels en houten panlatten. De bestaande pannen zullen worden herlegd. De dikte van het totaalpakket verandert nagenoeg niet.

De dakkapellen welke nu aan de achterkant zitten, zijn volgens de oude tekeningen een latere toevoeging. Vanwege vorm en verschijningsvorm (vrij groot op een relatief simpele boerderij) is er besloten om ze te verwijderen, omdat ze niet passen op het pand. Ze staan niet op de bouwtekeningen uit 1977, ze zijn een latere toevoeging.

   
De huidige verdiepingsvloer is slecht. Deze zullen we vervangen door nieuwe houten vloerdelen, afkomstig van onze eigen zagerij.

Uit het inspectierapport van de Monumentenwacht komen nog meer onderhoudswerkzaamheden naar voren. Herstel fundering, herstel constructie, herstel kozijn en ramen, zinkwerk enz. Deze werkzaamheden zullen we ook mee gaan nemen.

 

De restauratiewerkzaamheden vallen onder een restauratiesubsidie van de Provincie Overijssel en worden gedeeltelijk vergoed.

Naast de restauratiewerkzaamheden wordt het pand geheel verduurzaamd. De gevels, vloer en het dak worden geïsoleerd, de kozijnen worden voorzien van draaibare isolerende voorzetbeglazing zodat het monumentale glas behouden blijft. Het pand zal worden verwarmd worden met een warmtepomp en de kamers worden geventileerd met een warmteterugwinning systeem.

Voorgaande verduurzamingswerkzaamheden vallen onder een dumava subsidie en worden gedeeltelijk vergoed.

 

De hotelkamers worden opnieuw ingericht en er komt een kamer die geschikt is voor mindervaliden. Het hotel zal na de bouwwerkzaamheden voldoen aan de huidige eisen en wensen.

Luister hier de podcast

Podcast Goed Doen

Luister hier de hele podcast  

In de serie Goed Doen gaat Marnix Kluiters van Van Lanschot Kempen in gesprek met bestuurders van goede doelen in Nederland. Waar maken deze goede doelen en hun bestuurders zich hard voor? En wat kunt u bijdragen aan een mooiere wereld? Laat u inspireren door dé Goede Doelen podcast van Nederland.

 

Dit keer de podcast met Stichting Twickel in de hoofdrol
Aan het woord: voorzitter Diederik van Wassenaer en directeur rentmeester Egbert Jaap Mooiweer

 

Egbert Jaap Mooiweer: “Ik denk dat landgoederen hét voorbeeld zijn voor hoe landbouw, wonen, werken en natuur met elkaar samen kunnen gaan. Iedereen vindt het doorgaans heel prettig om op een landgoed te wonen, werken en leven.”

 

“De missie van Twickel is mbt de landbouw om boeren naar natuurinclusieve landbouw te krijgen, werken aan beheer, herstel en zorg voor het landschap. Actief bodembeheer en een groen verdienmodel om een houdbaar landbouwsysteem te realiseren.”

 

“Landgoed Twickel is een uniek gebied, waarbij het huis mooi bewaard is gebleven, het landschap is prachtig. Het heeft een maatschappelijke meerwaarde en wordt hoog gewaardeerd. Er is bij mij een intrinsieke motivatie om er voor te willen zorgen en door te willen geven, het duurzame karakter er in te willen brengen. Verander voor de toekomst. .. het is nooit klaar. De wereld is in verandering en daar zijn wij, ook op Twickel, dagelijks mee bezig.”

 

“Cultuur en natuur zijn nauw verbonden, stabiel in ruimte en tijd. We zijn verbonden met de stad Delden en andere kernen. Verbonden met mensen op ons landgoed, die er wonen, werken en genieten. Er is een sterk gevoel om deel uit te maken van het landgoed en de nauwe verbondenheid met het landschap.”

Editie herfst 2023

Hersteld laanbeeld: oude, zieke eiken maakten plaats voor jonge

Ambt Delden | 3 februari 2022 | LANDSCHAP 

Waarom verjonging van eiken op de Twickelerlaan nodig is

Dertig jaar geleden verjongde Twickel een eerste deel van de Twickelerlaan. Oude, zieke eiken werden gekapt en jonge bomen kwamen ervoor in de plaats. Sindsdien is de helft van de laan verjongd, zodat de Twickelerlaan ook in de toekomst een laan blijft. Dit voorjaar moeten opnieuw twee delen worden aangepakt. Een gedeelte bij de ingang van de moestuin en een wat groter stuk bij de Noordmolenweg richting de ‘Dikke steen’.

 

Laan
Een laan kenmerkt zich door een regelmatige rij bomen van de zelfde soort en afmetingen aan weerszijden van een weg of pad. De Twickelerlaan is meer dan 200 jaar oud, ooit aangelegd om de statuur van Twickel te onderstrepen. De laan is bij alle landschapsarchitecten die op het landgoed actief zijn geweest als belangrijk element overeind gebleven. Dat is ook het geval in het masterplan van Michael van Gessel eind vorige eeuw: een weg met aan weerszijden bomen van dezelfde soort, afmeting en omvang in een regelmatig plantverband.

 

Eeuwenoud
De meeste bomen aan de Twickelerlaan zijn ruim twee eeuwen oud. We proberen de groeiplaats van de eiken zo goed mogelijk te verzorgen, door bemesting en zo min mogelijk bodemverdichting. Desondanks vertonen steeds weer bomen gebreken waardoor kap noodzakelijk is. Als dat het laanbeeld teveel aantast en er geen sprake meer is van een laan, dan komt het moment om te verjongen.

 

Start uitvoering
Jasper de Groot {bosbaas landgoed Twickel}: “Op 14 februari starten de werkzaamheden. Hoge takken worden met een hoogwerker verwijderd, waarna de boom wordt omgezaagd, de stobbe gefreesd en de grond vervangen. Voor het laanbeeld worden de nieuwe eiken op een vaste plantafstand van elkaar ingepland. Al deze werkzaamheden zullen in ruim een maand worden uitgevoerd.”

 

 

 

Zonder hoogwerker gaat het niet

Uit Twickelblad | voorjaar 2022
AUTEUR Chantal Ophuis | NATUUR

Verjonging voorkomt verval Twickelerlaan

De eeuwenoude Twickelerlaan kan niet zonder verjonging. In fases worden oude bomen gekapt en nieuwe aangeplant. “Het kappen van een mooie eik doet ons ook pijn.” Rond 1684 werd de Twickelerlaan aangelegd, samen met de loodrecht voor het kasteel gelegen Kooidijk. De circa twee kilometer lange, kaarsrechte laan verbond kasteel Twickel met de weg van Delden richting Hengelo en …

LEES MEER…